Lerstadbakken Panorama
Opparbeiding av tomter til  2 stk 2 mannsboliger for Nordbohus Ålesund. Her måtte det ryddes skog, renskes fjell og sprenge dette ned til rett nivå. Bortkøyring og planering og tilslutt asfaltering inntil ferdige bygg.
Kontakt oss