Sprenging

Tar på oss sprenging av hustomter, grøfter, osv.
Til dette leier vi inn underentreprenører.

Kontakt oss