Graving
Klokkehaug Maskin AS tar på seg ulike prosjekter som: Bustadfelt, industritomter, hustomter, hyttetomter, veganlegg, VA/tekniske-anlegg, natursteinsmurer, dyrking, stikking/masseberegning, asfaltering.

Klokkehaug Maskin leverer alt av masser, singel og grus, knust fjell, soldet jord, hagesingel osv. Levere også kummer og rør og montering av dette, levering av asfalt og rekkverk, sortering/deponering av rivningsavfall.
  
Kontakt oss